Hämmelsmarsch 2019 (Cäcilieverein a Sängerbond)

Fotoë vum Christiane Bachstein

Hämmelsmarsch 2018 (Cäcilieverein a Sängerbond)

Fotoë vum Christiane Bachstein

Concert "Les Mec'connus de la Bressonne (CH)"   (photos Paul Bonert)